Fotonaponski sustavi: Mrežni

Fotonaponski sustavi spajaju se preko izmjenjivača na distribucijsku mrežu i sami proizvode istosmjernu struju koju treba naknadno pretvoriti u izmjenični napon mrežne frekvencije kako bi napajali trošila ili radili paralelno s elektroenergetskom mrežom.

FN sustavi mrežno povezani rade tako da ih mreža ,,vodi'', odnosno održava frekvenciju i napon, gdje se u slučaju nestanka mrežnog napona prekida rad izmjenjivača.

Kod FN sustava na krovu kuće osim proizvedene električne energije predane u mrežu, postoji i potrošnja električne energije obiteljske kuće. Spajanje s mrežom može se oblikovati na dva načina. U prvom načinu spajanja FN sustava na mrežu, izlazna struja iz sustava služi za snabdijevanje potrošača u kućanstvu, a proizvedeni višak se mjeri i daje u mrežu. Drugi mogući način spajanja je taj da se FN sustav nakon izmjenjivača i mjernog brojila direktno spaja na mrežu, tj. sva proizvedena električna energija se daje u mrežu, a potrošač se napaja preko drugog voda koji ima svoje brojilo. Drugi način je povoljniji za potrošače obzirom da se proizvodnja iz FN sustava financijski potiče, pa se tako može više zaraditi puštajući svu električnu energiju u mrežu.

Određeni broj fotonaponskih modula zavisno o potrebnoj snazi i raspoloživoj površini krova, spajaju se u seriju i u paralelu.  Fotonaponski moduli se pomoću kablova spajaju sa fotonaponskim izmjenjivačima u razdjelnom ormariću. Razdjelni ormarić opremljen je odvodnicima prenapona i istosmjernim prekidačima. Fotonaponski izmjenjivači pretvaraju istosmjernu struju fotonaponskih modula u izmjenični napon reguliranog iznosa i frekvencije, sinkroniziran s naponom mreže.

Sam sustav se nemora isključivo montirati na krov. Svaka raspoloživa površina (krovovi trgovačkih centrara, auto-kuća, proizvodnih hala, polja, neiskorištena zemljišta...) koja ima povoljnu orijentaciju može biti pogodna za postavljanje sustava, uz uvjet da je spojno mijesto za priključak na električnu mrežu u neposrednoj blizini.

Kriteriji za odabir opreme su:

  • poznato podrijetlo opreme
  • tehnička dokumentacija opreme
  • atesti i tehnička jamstva opreme
  • proizvodna jamstva opreme
  • trajanje jamstva
  • cijena

Ishođenje dozvola za fotonaponske elektrane

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) nadležan je za sklapanje ugovora o otkupu električne energije od povlaštenih proizvođača koji su taj status stekli u skladu s procedurom definiranom podzakonskim aktima.

Podzakonski akti dostupni su na internetskoj stranici HROTE-a, www.hrote.hr

Osnovni uvjet stjecanja statusa povlaštenog proizvođača, kao i prava na poticajnu cijenu proizvedene električne energije je priključak postrojenja na elektroenergetsku mrežu nadležnog operatora sustava.

Prema navedenoj zakonskoj regulativi fizička ili pravna osoba koja namjerava postati povlašteni proizvođač treba ishoditi sljedeće dokumente kako bi stekao status povlaštenog proizvođača i pravo na otkup električne enrgije po poticajnoj cijeni.

Prethodno odobrenje za izgradnju postrojenja/Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja (izdaje ga Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva), www.mingorp.hr

Ugovor ili predugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu (izdaje ga HEP-ODS d.o.o. DP Elektra za nadležno distribucijsko područje), www.hep.hr

Prethodno rješenje o statusu povlaštenog proizvođača (izdaje ga Hrvatska energetska regulatorna agencija ), www.hera.hr

Rješenje o  statusu povlaštenog proizvođača (izdaje ga Hrvatska energetska regulatorna agencija nakon što je postrojenje izgrađeno), www.hera.hr

Ukoliko Vam se to čini komplicirano, a spremni Ste na investiciju,  stojimo Vam na raspolaganju i sve možemo odraditi umjesto Vas.

Iskorištavanjem besplatne energije Sunca čuvamo okoliš i osiguravamo dodatni izvor zarade.