Izmjenjivači

Fotonaponski izmjenjivači pretvaraju istosmjerni napon fotonaponskih modula u izmjenični napon reguliranog iznosa i frekvencije, sinkroniziran s naponom mreže.

Minimalni zahtjev za ostvarivanje paralelnog rada s mrežom je taj da zaštita izmjenjivača proradi i da izolira FN sustav od mreže ako se pojavi odstupanje od napona ili frekvencije.

Granice odstupanja su tvornički postavljene i moraju ispunjavati norme EU.